Om oss Det här vill jag ha Partners Kursutbud Frågor & Svar Hämta info Logga in
<< TILLBAKA
Mobilt lärande
I framtiden ska Kunskapsbanken också kunna användas från mobilen. En av Kunskapsbankens grundidéer är att tjänsten alltid ska finnas till hands när behovet uppstår. Det är bland annat därför man som användare får tillgång till hela kursutbudet på en gång. Informationen ska finnas tillgänglig just när den behövs som bäst, att användas gång på gång.

Vi har nu påbörjat förberedelserna för att göra Kunskapsbanken ännu mer lättåtkomlig. Projektet har som syfte att anpassa Kunskapsbanken så att den även är tillgänglig via mobiltelefonen.

Den nya mobila Kunskapsbanken kommer inte att vara utformad på samma sätt som dagens. Ett redskap för mobilt lärande innebär framför allt nya möjligheter och kräver nya lösningar.
Arbeta i projekt
Utbildning som ger resultat

Mer info >>  
METODEN
Att använda Internet för att förmedla kuns...

Mer info >>